RIBO v kontekstu

Blaginja otrok je odvisna od mnogoterih dejavnikov. Odnos med RIBO (njegovimi področji in kazalniki) in širšim socio-ekonomskim kontekstom prikazujemo z razsevnim grafikonom. Kadar je povezanost med izbranimi kazalniki pozitivna, si na grafikonu lahko predstavljamo črto, ki se vzpenja oz. narašča od leve proti desni. Podatkovna upodobitev ne prikazuje vpliva enega kazalnika na drugega, njen namen je predvsem informativne narave − služi nam kot uporabniku prijazno orodje za ustvarjanje prvih vtisov in tvorjenje novih hipotez o odnosu med različnimi kazalniki blaginje otrok.
Na osi X izberi kazalnik RIBO
Na osi Y izberi kazalnik RIBO ali kazalnik socio-ekonomskega konteksta
info