Kako dobro živijo otroci v Sloveniji?

Razišči zemljevid in ugotovi, kakšna je blaginja otrok v slovenskih statističnih regijah. Podaj se na pot in odkrij zgodbe, ki se skrivajo za podatki. So na boljšem dečki ali deklice? Katere regije so si glede blaginje otrok najbolj podobne? Katera področja se tebi zdijo za blaginjo otrok najpomembnejša? V kakšnem odnosu so blaginja otrok in drugi družbeno-ekonomski kazalniki?
info

Izberi področje in spol

ribo ikona

Regijski indeks blaginje otrok

pizp ikona

Priložnosti in začetni položaj

zio ikona

Zdravje in ogroženost

taip ikona

Zdrav življenjski slog

izodo ikona

Izobrazbeni dosežki

neizo ikona

Enakost v izobrazbi

pvsos ikona

Počutje v šoli in odnos s sošolci

oss ikona

Odnosi s starši

sodel ikona

Sodelovalnost

iktko ikona

IKT kompetence

tuikt ikona

Varna uporaba IKT